• Professional R&D Strength

  Professional gözleg we güýç

  “Hwatime Medical” -iň döredijilikli we tejribeli R&D topary bar. Has ösen halkara tehnologiýalaryny hödürläris we müşderilere has gowy öndürijilik we has ýokary durnuklylyk monitorlary bilen üpjün ederis.
 • Strict Product Quality Inspection Process

  Önümiň hilini barlamak prosesi

  Hiline berk gözegçilik etmek bilen, müşderilere gowy öndürijilik, ýokary durnuklylyk, uzak çydamlylyk we ýokary takyklyk bilen önümler hödürleýäris.
 • Powerful Instrument Processing Capability

  Güýçli gurallary gaýtadan işlemek ukyby

  Acrossurduň uly we orta şäherlerinde 20-den gowrak şahamça we satuwdan soňky hyzmat ediş bölümi bar, bu bazaryň ösüşi we Hwatime önümleriniň satuwdan soňky hyzmaty üçin berk binýat döredýär.
floor_ico_1

H8 köp parametrli näsag gözegçisi

Göçme näsag gözegçiligi EKG (3 gurşunly ýa-da 5 gurşunly), dem alyş (RESP), temperatura (TEMP), impuls kislorod doýmagy (SPO2), impuls derejesi (PR), invaziv däl gan ýaly birnäçe fiziologiki parametrlere gözegçilik etmek üçin ulanylyp bilner. Basyş (NIBP), invaziv gan basyşy (IBP) we kömürturşy gazy (CO2). Parametrleriň hemmesi ulular, çaga we täze doglan hassalar üçin ulanylyp bilner. Gözegçilik maglumatlary görkezip, gözden geçirip, saklap we ýazga alyp biler.

  EKG gurşun rejimi: 3 gurşunly ýa-da 5 gurşunly

  NIBP tertibi: Gollanma, Awto, STAT

  NIBP Ölçeg we duýduryş aralygy: 0 ~ 100%

  NIBP Ölçeg takyklygy: 70% ~ 100%: ± 2%; 0% ~ 69%: kesgitlenmedik

  PR Ölçeg we duýduryş aralygy: 30 ~ 250bpm

  PR Ölçeg takyklygy: b 2bpm ýa-da ± 2%, haýsy uly bolsa

  Programma: Krowat / ICU / OR, hassahana / klinika

floor_ico_2

XM750 köp parametrli monitor

Adaty parametrler: EKG, NIBP, RESP, PR, SpO2, TEMP. Reňkli we arassa 12.1 ″ reňkli ekran, Yşyk yşyk düwmeleri.

Birnäçe displeý reesimi islege bagly: Standart interfeýs, Uly şrift, EKG standart doly displeý, OXY, Trend tablisasy, BP tendensiýasy, View-bed.

Ambulatoriýa gan basyşy tehnologiýasy, herekete garşy. Frequokary ýygylykly hirurgiki bölüme we defibrilýasiýa goragyna garşy ýörite dizaýn.

  Hil kepilnamasy: CE & ISO

  Gurallaryň klassifikasiýasy: II synp

  EKG gurşun rejimi: 3 gurşunly ýa-da 5 gurşunly

  NIBP tertibi: Gollanma, Awto, STAT

  Reňk: Ak

  Programma: OR / ICU / NICU / PICU

floor_ico_3

HT6 modully näsag gözegçisi

Standart parametrler: 3/5-gurşunly EKG, Hwatime SpO2, NIBP, RESP, 2-Temp, PR

Meýletin: EtCO2, duýgur ekran, ýylylyk ýazgysy, WLAN garniturasy, Nellcor-SPO2, 2-IBP, Masimo SpO2, Masimo AGM

  Hil kepilnamasy: CE & ISO

  Ekran: 12.1 ”köp kanally reňkli ekran

  Çykyş: HD çykyşyny, VGA çykyşyny, BNC interfeýsini goldaň

  Batareýa: Gurlan zarýad berilýän litiý batareýasy

  Meýletin: Ulular, çaga lukmançylygy we neonat üçin goşmaça esbaplar

  Aýratynlygy: Derman konsentrasiýasynyň 15 görnüşi

  OEM: Elýeterli

  Programma: OR / ICU / NICU / PICU

floor_ico_4

T12 düwünçegiň gözegçisi

FHR ölçeg aralygy: 50-den 210-a çenli

Adaty aralyk: 120-den 160bmp

Duýduryş aralygy: 160, 170, 180, 190bmp aşaky çäk: 90, 100, 110, 120bmp

  Hil kepilnamasy: CE & ISO

  Gurallaryň klassifikasiýasy: II synp

  Ekran: 12 ”reňkli ekran

  Aýratynlyklary: Çeýe, ýeňil dizaýn, aňsat işlemek

  Üstünligi: 0-dan 90 dereje flip-ekran, uly şrift

  Meýletin: singleeke düwünçege, ekizlere we üç çagalara gözegçilik etmek, Fetus Wake up funksiýasy

  Arza: Keselhana