Kompaniýanyň tertibi

Biz kim

Şençzhenen Hwatime Biologiki Lukmançylyk Elektronikasy Ltd., hassalyk gözegçiliginiň ähli gözlegleri, önümçiligi, satuwy we satuwdan soňky hyzmaty bilen birleşdirilen ýokary tehnologiýaly kärhana.

Baş edara Hytaýyň ýokary tehnologiýaly lukmançylyk gurallarynyň kremniý jülgesi bolan Şençzhenen şäherinde ýerleşýär. 20urtda 20-den gowrak şahamça we satuwdan soňky hyzmat ediş bölümi bar. Dünýäniň 90-dan gowrak ýurduna we sebitine önüm iberýäris we eksport edýäris. Her gün 10,000 töweregi lukmançylyk edarasy Hwatime önümlerini ulanýar.

Hwatime Medical önümiň hilini üpjün etmek bilen, özara bähbitler esasynda hyzmatdaşlarymyz bilen hyzmatdaşlyga we has amatly bahalar we has gowy hyzmatlar bilen ajaýyp geljegi döretmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýar.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Professional gözleg we güýç

“Hwatime Medical” -iň döredijilikli we tejribeli R&D topary bar. Has ösen halkara tehnologiýalaryny hödürläris we müşderilere has gowy öndürijilik we has ýokary durnuklylyk monitorlary bilen üpjün ederis.

Önümiň hilini barlamak prosesi

Acrossurduň uly we orta şäherlerinde 20-den gowrak şahamça we satuwdan soňky hyzmat ediş bölümi bar, bu bazaryň ösüşi we Hwatime önümleriniň satuwdan soňky hyzmaty üçin berk binýat döredýär.

Güýçli gurallary gaýtadan işlemek ukyby

Hiline berk gözegçilik etmek bilen, müşderilere gowy öndürijilik, ýokary durnuklylyk, uzak çydamlylyk we ýokary takyklyk bilen önümler hödürleýäris.

OEM & ODM kabul ederliklidir

Custöriteleşdirilen önümler we logotip bar. Pikiriňizi biziň bilen paýlaşmak üçin hoş geldiňiz we önümleri has döredijilikli etmek üçin bilelikde işleşeliň.

OEM & ODM

Satuwdan soň hyzmat

Tehniki okuw

Kepillik we ätiýaçlyk şaýlary

Hyzmat giriş

Zawod gezelenji

cof
factory img-1
cof
factory img-5
factory img-8
factory img-7
factory img-6
factory img-4
factory img-9