H9 köp parametrli näsag gözegçisi

Gysga düşündiriş:


 • Önümiň ady: H9 köp parametrli näsag gözegçisi
 • Gelip çykan ýeri: Guangdong, Hytaý
 • Marka ady: Hwatime
 • Model belgisi: H9
 • Kepillik: 1 ýyl
 • Satuwdan soňky hyzmat: Yzyna we çalyşmagy
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Çalt Jikme-jiklikler

  H9 Multi Parameter Patient Monitor (3)

  Hil kepilnamasy: CE & ISO

  Ekran: 15 dýuým reňkli ekran, Köp dilli interfeýs

  Batareýa: AC / DC, oturdylan zarýad berilýän litiý batareýasy

  OEM: Elýeterli

  Programma: Krowat / ICU / OR, hassahana / klinika

  Üpjünçilik ukyby: Günde 100 birlik

  Gaplamak we eltip bermek:

  Gaplamak maglumatlary

  Bir esasy bölüm Näsag monitory, biri NIBP çeňňek we turba, bir Spo2 datçigi, bir EKG kabeli, bir ýer kabeli we bir gezek ulanylýan EKG elektrodlary.

  Önümiň gaplanyş ululygy (uzynlygy, ini, beýikligi): 460MM * 295MM * 410MM

  GW: 6.5KG

  Eltip bermek porty

  Şençzhenen, Guangdong

  Gurşun wagty:

  Mukdary (birlikler)

  1 - 50

  51 - 100

  > 100

  Est. Wagt (günler)

  15

  20

  Gepleşik geçirmek

  Önümiň beýany

  Ekranyň görkezilmegi jikme-jiklikleri Monitor, adaty ekran , tendensiýa , oxyCRG ekrany, görünýän ekran, uly şrift ekrany we NIBP sanaw ekrany ýaly dört görnüşli ekran görkeziş stilini üpjün edýär. Bu ädimleri ýerine ýetirmek üçin islendik ekrany saýlap bilersiňiz :
  1) MONITOR SETUP menýusyny giriziň.
  2) Düwmäni FACE SELECT opsiýasyna öwürmek we düwmäni basyň.
  3) Düwmäni zerur ekrana öwürmek.
  4) Düwmäni basyň we ekranyň ekranynyň gurnalan ýerine üýtgedilendigini görüp bilersiňiz.
  Aşakdaky ekranlarda käbir sazlamalary edip bilersiňiz.
  Trend ekrany
  Tolkun meýdanynyň çep tarapynda parametrleriň grafiki mini-tendensiýalaryny yzygiderli görkezýär.
  Her meýdanda bellik, masştab we wagt degişlilikde ýokarda, çepde we aşakda görkezilýär. Parametri üýtgetmek üçin tabşyrylanlary saýlap, düwmä basyp bilersiňiz.
  OxyCRG ekrany
  OxyCRG meýdany tolkun formasynyň aşaky bölegini öz içine alýar we HR tendensiýasyny, SpO2 tendensiýasyny we RR tendensiýasyny (ýa-da RESP tolkuny) görkezýär. OxyCRG meýdançasyny saýlaň we düwmä basyň, gysyş wagtyny we gysyş tolkunyny düzmek üçin oxyCRG gurnama menýusyna girip bilersiňiz.
  Uly şrift ekrany
  Islegleriňize görä görmek üçin dört parametr saýlap bilersiňiz. Tolkun formasy bolan parametrler üçin tolkun formasy hem görkeziler.
  Isleýän parametrleriňizi saýlamak üçin :
  1) USER MAINTAIN menýusyny giriziň.
  2) BIGFONT SCREEN MODULE SWITCH menýusyna giriň.
  3) Dört moduly isleýän parametrleriňize düzüň ýa-da öçüriň (“Öçürmek” bu modulyň boş ýerini aňladýar). Bu menýudaky parametriň ýerleşişi ekrandaky ýerleşişini görkezýär.

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler