“Hwatime Medical” 2019-njy ýylda Eastakyn Gündogar Dubaýda geçirilen “Arap saglygy” lukmançylyk sergisine gatnaşdy

Arabakyn Gündogar Dubaý lukmançylyk sergisi, Arap saglygy 2019-njy ýylyň 28-nji ýanwarynda Dubaýyň dünýä söwda merkezinde başlandy. 4 günlük sergä dünýäniň 150 töweregi ýurdundan 5000 kompaniýa we 140,000-den gowrak hünärmen gatnaşdy. Sergide iň täze lukmançylyk tehnologiýasy we iň geljegi uly tehnologiýa önümleri görkezildi. Hytaý iň uly milli pawiliondyr we 100,000 inedördül metr töweregi sergi meýdany bolan 500-den gowrak Hytaý sergisi bardy. “Hwatime Medical” -iň kabinet nomeri H8F50.

Hwatime Medical Attended the 2019 Middle East Dubai Medical Exhibition Arab Health-1

Dubai Medical Expo Arab Health, iň uly sergi masştaby, sergi önümleriniň has doly görnüşi we Eastakyn Gündogarda iň oňat sergi täsiri bolan halkara hünär lukmançylyk enjamlary sergisidir.

Ilkinji gezek 1975-nji ýylda geçirileli bäri serginiň gerimi, sergä gatnaşýanlaryň we gelýänleriň sany ýylsaýyn artýar. Alwaysakyn Gündogardaky arap ýurtlaryndaky hassahanalaryň we lukmançylyk enjamlarynyň wekilleriniň arasynda hemişe ýokary abraý gazandy.

Hwatime Medical Attended the 2019 Middle East Dubai Medical Exhibition Arab Health-2

Bu sergide Hwatime Medical stendinde I we XM seriýaly täze monitorlar, HT, iHT seriýaly modul monitorlar, H seriýaly hassalar monitorlary we T seriýaly düwünçegiň monitorlary görkezildi, bu bolsa her gün köp sanly hünärmenleri özüne çekdi. Innowasiýa tehnologiýasynyň çäksiz jadysyny doly görkezýär.

Hwatime Medical Attended the 2019 Middle East Dubai Medical Exhibition Arab Health-3
Hwatime Medical Attended the 2019 Middle East Dubai Medical Exhibition Arab Health-4

Sergi mahalynda diňe bir “Hwatime Medical” -iň Eastakyn Gündogaryndaky müşderiler stende baryp görmän, eýsem dünýäniň dürli ýurtlaryndan we sebitlerinden köp sanly müşderi stende baryp, hyzmatdaşlyk meseleleri boýunça birek-birege gepleşik geçirdiler.

“Hwatime Medical” täze hyzmatdaşlygyň potensial müşderilerini özüne çekdi we täze derejä ýetmek üçin “China Medical” -iň halkara bazaryny giňeltmegine itergi berdi.

Hwatime Medical Attended the 2019 Middle East Dubai Medical Exhibition Arab Health-5
Hwatime Medical Attended the 2019 Middle East Dubai Medical Exhibition Arab Health-6

Dubaý lukmançylyk sergisiniň üstünlikli geçirilmegi Arap saglygy diňe bir Hytaýyň saglygy goraýyş pudagynyň öňdebaryjy güýjüni bütin dünýäde görmäge mümkinçilik bermän, eýsem Hwatime Medical dünýä lukmançylyk enjamlary pudagynda has ynamly garaýyş bilen gitmäge taýýardyr. 


Iş wagty: -20anwar-30-2019