XM550 / XM750 Köp parametrli hassalar monitory

Gysga düşündiriş:


 • Önümiň ady: XM550 / XM750 Köp parametrli hassalar monitory
 • Gelip çykan ýeri: Guangdong, Hytaý
 • Marka ady: Hwatime
 • Model belgisi: XM550 / XM750
 • Güýç çeşmesi: Elektrik
 • Kepillik: 1 ýyl
 • Satuwdan soňky hyzmat: Yzyna we çalyşmagy
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Çalt Jikme-jiklikler

  XM750 Muli Parameter Monitor (1)

  Material: Plastik

  Saklanyş möhleti: 1 ýyl

  Hil kepilnamasy: CE & ISO

  Gurallaryň klassifikasiýasy: II synp

  Howpsuzlyk standarty: Hiç

  EKG gurşun rejimi: 3 gurşunly ýa-da 5 gurşunly

  EKG tolkun formasy: 4 gurşunly, iki kanaly 3 gurşunly, bir kanal

  NIBP tertibi: Gollanma, Awto, STAT

  Reňk: Ak

  Programma: OR / ICU / NICU / PICU

  Üpjünçilik ukyby: Günde 100 birlik

  Gaplamak we eltip bermek:

  Gaplamak maglumatlary

  Bir esasy bölüm Näsag monitory, biri NIBP çeňňek we turba, bir Spo2 datçigi, bir EKG kabeli, bir ýer kabeli we bir gezek ulanylýan EKG elektrodlary.

  Önümiň gaplanyş ululygy (uzynlygy, ini, beýikligi): 330 * 315 * 350MM / 410 * 280 * 360MM

  GW: 4.5KG / 5.5KG

  Eltip beriş porty: Şençzhenen, Guangdong

  Gurşun wagty:

  Mukdary (birlikler)

  1 - 50

  51 - 100

  > 100

  Est. Wagt (günler)

  15

  20

  Gepleşik geçirmek

  Önümiň beýany

  Haryt ady XM550 / XM750 Köp parametrli monitor
  Funksiýalar Standart parametrler: EKG, NIBP, RESP, PR, SpO2, goşa kanal TEMP
  Meýletin funksiýalar EtCO2, Dual-IBP, 12 liderli EKG, sensor ekrany, gurlan termiki printer
  Köp dilli Hytaý, Iňlis, Fransuz, Türk, Ispan, Portugaliýa, Italýan
  Önüm aýratynlygy Adaty parametrler: EKG, NIBP, RESP, PR, SpO2, TEMP
  Reňkli we arassa 10 / 12.1 '' reňkli ekran, Yşyk yşyk düwmeleri
  Birnäçe displeý reesimi islege bagly : Standart interfeýs, Uly şrift, EKG standart doly displeý, OXY, Trend tablisasy, BP tendensiýasy, View-bed
  Ambulatoriýa gan basyşy tehnologiýasy, herekete garşy
  Frequokary ýygylykly hirurgiki bölüme we defibrilýasiýa goragyna garşy ýörite dizaýn
  Masimo SpO2-awtorizasiýa hyzmatdaşyny goldaň
  Aritmiki derňewiň 13 görnüşi
  Derman dozasyny hasaplamagyň 15 görnüşi
  Dürli dil operasiýa ulgamlary
  Gurlan aýrylýan zarýad berilýän litiý batareýasy 4 sagat batareýanyň ömri
  CMS, simsiz we simli re withim bilen täzelenýän beýleki düşek synlaryny we programma üpjünçiligini birikdirmek üçin
  Maglumat we ammar durnukly we çalt
  8000 topar NIBP ölçegleri
  680 sagat Trend maglumatlary we Trend grafikleri
  200 topar Duýduryş hadysalaryna syn
  2 sagat Tolkun görnüşlerine syn
  Duýduryş Duýduryşlar adaty bolmadyk ýa-da näsag monitorynyň tehniki meselesi bilen ýüze çykýan möhüm alamat bilen ýüze çykýan wizual we eşidilýän görkezijilere degişlidir.
  Duýduryş görnüşi
  Fiziologiki duýduryşlar
  Fiziologiki duýduryşlar, bellenilen duýduryş çäklerinden ýa-da näsagyň adaty bolmadyk fiziologiki ýagdaýyndan ýokary gözegçilik edilýän parametr bahasy bilen ýüze çykýar. Fiziologiki duýduryşlar fiziologiki duýduryş meýdanynda görkezilýär.
  Tehniki duýduryşlar
  Tehniki duýduryşlar monitoryň ýa-da programma böleginiň näsazlygy sebäpli ýüze çykýar. Tehniki duýduryşlar tehniki duýduryş meýdanynda görkezilýär.
  ygtybarly we ygtybarly
  3 derejeli eşidilýän we wizual duýduryş
  Fiziologiki we tehniki duýduryş üçin goşa duýduryş çyrasy
  Batareýa Monitor zarýad berilýän batareýa bilen enjamlaşdyrylandyr. Monitordaky batareýa, AC girişi doly bolýança awtomatiki zarýad berip biler. Ekranyň ýokarky sag burçunda zarýad beriş ýagdaýyny görkezmek üçin nyşan görkezilýär.
  Batareýanyň güýji diňe biraz dowam edip biler. Batareýa gutarjak bolanda, monitor "BATTERY TOO LOW" ýokary derejeli tehniki duýduryş döreder. Häzirki wagtda monitory AC güýjüne birikdiriň we batareýany derrew zarýad bermegiňizi haýyş edýäris. Otherwiseogsam, takmynan 5 minutdan soň monitor awtomatiki öçüriler.

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler